بازگشت

بازگرداندن کالا

بازگرداندن کالا بازگرداندن کالا
در چه شرایطی میتوانم کالای خود را بازگردانم؟
مرجوع کالا درصورتی امکان پذیر می باشد که طبق ضوابط مرجوعی شرکت ارائه دهنده محصول باشد.و در صورت تایید شرکت و نماینده خدمات پس از فروش با هماهنگی لازم میتوانید محصول معیوب را مرجوع نمایید.